prosím čekejte...

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas spol.  Logic pro, s.r.o., se sídlem Na vrchu 217/25, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČ 047 00 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 252283 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • číslo bankovního účtu
 • heslo k registraci 

Poučení:

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu, číslo bankovního účtu, a heslo k registraci je nutné zpracovat za účelem vyřízení vaší objednávky pouze po dobu nutnou k vyřízení daného obchodního případu.
 2. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Logic pro, s.r.o., se sídlem Na vrchu 217/25, Řeporyje, 155 00 Praha 5, e-mail: info@printijo.cz .
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 •   externí účetní společnost,
 •   poskytovatel zpracovatelského softwaru, služeb a aplikací, kterého v současné době Správce využívá.
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Prohlašuji tímto, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.