prosím čekejte...

O nás

O projektu Printijo

Za projektem Printijo stojí naše naše společnost Logic pro, s. r. o., která za pomoci finanční podpory z Evropské unie vytvořila největší příležitost pro dodavatele tiskových služeb a pro každého, kdo tyto služby vyhledává. Web slouží jako aukční portál pro polygrafické služby a podpořil vznik 3 nových pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší 50 let a osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Projekt realizujeme od března 2017 do prosince 2018 s cílem udržet se dlouhodobě na trhu a naplňovat tak parametry sociálního podnikání.

Cíl projektu, začlenit do pracovního procesu 3 osoby spadající do cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, byl naplněn již v srpnu 2017, kdy se společnost rozrostla o 3 nové členy, kteří prošli vzdělávacím programem a zapojili se do fungování a rozvoje sociálního podniku.

Jana Nováková

Administrativní pracovník zákaznického centra